HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 Sasuke Linh Đàm & Định Công

Lễ Khai giảng Năm học 2022 – 2023 – Khu vực Tam Trinh

Lễ Khai giảng Năm học 2022 – 2023 – Khu vực Thanh Xuân

Hoạt động tham quan dã ngoại tháng 9 – Nhà hát múa rối Việt Nam

Vui tết Trung Thu – Sasuke Thanh Xuân

Lễ Tri ân ” Hoa Hồng trên ngực trái” – Sasuke Steam Linh Đàm

Lễ Tri ân ” Hoa Hồng trên ngực trái” – Sasuke Steam Linh Đàm

Halloween 2022 – Hệ thống giáo dục Sasuke