Phụ huynh bé Gia An

Chúng tôi rất hài lòng với ngôi trường này. Ở cuối học kỳ của năm đầu tiên, con tôi đã hiểu được rất nhiều tiếng Anh và tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, không ngại hỏi và nói với giáo viên nước ngoài.  Sasuke là một môi trường rất phù hợp với điều kiện của gia đình chúng tôi với mức học phí hợp lý và thời lượng tiêng Anh nhiều, bên cạnh đó gia đình có thể theo dõi quá trình học tập, và trao đổi với giáo viên hàng ngày một cách rât thuận lợi.